Provoz

Mateřská škola U Vršovického nádraží je v provozu od 6,30 hod. do 17,00 hod.

Své dítě předejte paní učitelce, nenechávejte je v šatně samotné.

Pověříte – li někoho odváděním dítěte z mateřské školy, vyžádejte si ve třídě formulář  „Zmocnění k vyzvedávání dítěte jinou osobou“ na vyzvedávání dítěte. Bez vašeho písemného souhlasu nelze dítě vydat ani prarodičům.

Pokud dítě zůstane v MŠ po ukončení provozu tj. po 17:00h. nevyzvednuté, učitelka se pokusí spojit se zákonnými zástupci dítěte telefonicky. Pozdní příchod je zaznamenán. Opakované pozdní vyzvedávání dítěte mohou být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ. V případě, že se učitelce nepodaří spojit s rodiči, je kontaktována policie a za přítomnosti sociální pracovnice MČ Praha 10 je dítě převezeno do specializovaného pracoviště.

Docházka a omlouvání dětí

Děti by měly být v mateřské škole do 8:30, absenci dětí omlouvejte do osmi hodin (z důvodu nahlášení počtu dětí školní jídelně). Mateřská škola se zavírá v 8,00 hod. Vzhledem k tomu, že děti mají pravidelný program, nemůžeme tolerovat pozdější příchody. Mimořádné případy (lékař apod.) předem nahlaste. Předem známou nepřítomnost dítěte zapište do sešitu v šatně. Dítě můžete omlouvat osobně nebo telefonicky na číslo 271 745 886 do osmi hodin!

Oznamujte učitelkám i to, že se vaše dítě necítí dobře. Učitelky mohou vyřadit z kolektivu dítě, u nějž je podezření na infekční nemoc – zánět spojivek, průjem, zvracení, teplota apod.

Stravování

Platba za obědy na měsíc je vždy zálohově dopředu. Přeplatky za neodebrané obědy se odečítají následující měsíc.

  • Celodenní strava na měsíc (do 6 let) = 21 dní x 43 Kč = 903 Kč
  • Polodenní strava na měsíc (do 6 let) = 21 dní x 35 Kč = 735 Kč
  • Celodenní strava na měsíc (7 let) = 21 dní x 47 Kč = 987 Kč
  • Polodenní strava za měsíc (7 let) = 21 dní x 39 Kč = 819 Kč

 

Počet dětí hlásíme do osmi hodin. Není–li dítě omluveno, započítává se plná částka (, jako kdyby bylo v mateřské škole. Jelikož naše mateřská škola nemá svoji kuchyni je strava dodávána ze sousední ZŠ. Veškeré dotazy, týkající se školního stravování Vám zodpoví vedoucí školní jídelny paní Straková na tel.čísle: 271746922.

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte

Úplata se vypočítává z neinvestičních výdajů za uplynulý školní rok. Pro školní rok 2021/2022 je úplata stanovená na 1040 Kč/měsíc.

Úplatu můžete hradit buď převodem z účtu, složenkou nebo složením dané částky v České spořitelně Vršovické náměstí 67/8 Praha 10 na číslo účtu 19–0292271389/0800. Při jakémkoliv způsobu platby nezapomeňte uvést variabilní symbol svého dítěte, který jste obdrželi v MŠ! Od úplaty jsou osvobozeny děti, které v daném roce v období od 1.9.-31.8.  dosáhnou věk 6 let a děti s odkladem školní docházky.

Ostatní

Veškeré dotazy, týkající se Vašich dětí Vám zodpoví paní učitelky ve třídách. Připomínky, návrhy a náměty, případně stížnosti adresujte ředitelce školy. Pokud budete potřebovat nějakou konzultaci, je nutné si dohodnout termín.