Naše mateřská škola byla postavena v roce 1950 jako provizorní pavilónové zařízení pro potřeby sousední základní školy. Od 4. prosince 1950 zařízení slouží mateřské škole. 

Na poměrně rozsáhlém pozemku stojí 3 samostatné budovy. Každý pavilon má pro lepší rozlišení dětmi jinou barvu. Okolo mateřské školy je rozsáhlá zahrada, dobře vybavena pro hry dětí.

Rozvíjíme děti ve všech vzdělávacích oblastech s důrazem na větší fyzický rozvoj – děti mají možnost účasti na výuce plavání a bruslení. Několikrát za rok pořádáme jednodenní výlety. Dle zájmu rodičů organizujeme týdenní pobyty mimo Prahu.