Již čtvrtým rokem spolupracuje naše mateřská škola s obecně prospěšnou společností Mezi námi, která zprostředkovává a koordinuje mezigenerační setkávání předškolních dětí a seniorů z Domova seniorů U Vršovického nádraží. V rámci čtenářské gramotnosti a spolupráce s Domovem seniorů jsme zapojeni do programu „Povídej“ a „Přečti“, oceněné značkou Mezigeneračně.

V programu „POVÍDEJ“ dochází dětí za seniory, setkání probíhají převážně jednou za 3 až 4 týdny, většinou 45-60 minut. Náplní těchto setkání jsou aktivity výtvarné, hudební či pohybové nebo čtení, vyprávění, oslavy různých svátků.

V programu  „PŘEČTI“  navštěvuje pohádková čtecí babička děti v mateřské škole a čte dětem pohádky.  Při poslechu děti rozvíjí svou fantazii a cit pro jazyk. Mohou vstřebávat od seniorů klid, rozvahu a přiblížit se starší generaci. Senioři na oplátku čerpají energii z radosti, upřímnosti a vitality těch nejmenších.

V současné době, vzhledem k protiepidemiologickým opatřením v souvislosti s novou vlnou koronavirové epidemie jsou tyto aktivity pozastaveny. O.p.s. Mezi námi připravila mezigenerační „Pohádkový rok“, kdy každý měsíc přináší aktivitu inspirovanou pohádkou z Večerníčka. V listopadu jsme si s dětmi povídali o liškách, inspiraci nám poskytla kniha Josefa Lady „O chytré kmotře lišce“, zpívali jsme a vyráběli pro seniory lišky z papíru a pytle z barevného a krepového papíru. Děti vyrábění velmi bavilo a doufáme, že radost měli i senioři z Domova seniorů U Vršovického nádraží, kterým byly výrobky dětí předány.

◾Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II)

◾Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050