Co by mělo Vaše dítě umět před nástupem do MŠ 

 • znát své jméno a příjmení
 • umět si vyčistit zuby
 • spolupracovat při oblékání a svlékání
 • umět říci, co chce nebo potřebuje
 • držet lžíci a umět se najíst
 • při jídle sedět u stolu
 • používat toaletu (pleny nejsou přípustné)
 • umět si umýt ruce mýdlem a utřít se do ručníku
 • umět nazouvat a vyzouvat obuv
 • vysmrkat se a používat kapesník
 • umět pít z hrnečku a skleničky
 • ujít kratší vzdálenost během pohybu venku

 DŮLEŽITÉ DESATERO 

 1. Mluvte s dítětem o tom , co se ve školce dělá a jak na tom je. Vyhněte se negativním popisům, jako “tam tě naučí poslouchat”, “tam se s tebou nikdo dohadovat nebude” apod.
 2. Zvykejte dítě na odloučení.
 3. Veďte díte k samostatnosti, zvláště k hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky. Ujistěte dítě, že mu věříte a že to určitě zvládne. Vyhněte se výhrůžkám typu: ” když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne”. 
 5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat.
 6. Plňte své sliby. Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. 
 7. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem.
 8. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte. Dítě může jít do školky z počátku i jen na 2 hodiny.
 9. Zdravotní stav dítěte, ale i malé výkyvy ve zdravotním stavu dítěte nezapomeňte oznámit učitelce. Nezapomeňte na případné alergie. Nemocné dítě do kolektivu zásadně nepatří!
 10. Mějte čas na své dítě. Po vyzvednutí dítěte z MŠ věnujte pozornost jeho vyprávění zážitků a povzbuzujte jej do dalších dnů, ať jeho adaptace na nové prostředí proběhne co nejrychleji.

Adaptace

Adaptace dítěte na podmínky mateřské školy v prvním měsíci docházky probíhá v tomto doporučeném režimu.

První dva týdny (10 pracovních dnů) si rodič (zákonný zástupce) vyzvedává dítě v 10.00 hodin.

Následující dva týdny si rodič (zákonný zástupce) vyzvedává dítě nejpozději po obědě, tj. do 12.00 hodin.

Pro období, které následuje, dohodne rodič (zákonný zástupce) dobu pobytu dítěte v MŠ, po konzultaci s třídní učitelkou nebo s ředitelkou školy. Délka pobytu se dohaduje s ohledem na individuální potřeby dítěte, a to i v průběhu výše uvedeného adaptačního režimu.