Elektronický předzápis bude zahájen dne 3.4.2023  a ukončen bude dne 2.5.2023. Zápis bude probíhat ve dnech 3.5.2023 a 4.5.2023.

Podrobnosti ohledně zápisu budou uvedeny v dostatečném časovém předstihu.