Hledáte více informací k zápisu na letní prázdniny? Podívejte se zde.

 

 • ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS do naší MŠ bude probíhat od 3.4. – 2. 5. 2023. Doporučujeme pro urychlení zápisu Vašeho dítěte. Formulář najdete online zde.
 • STANDARDNÍ ZÁPIS na školní rok 2023/2024 bude probíhat
  ve dnech 3. a 4.5. 2023 od 13.00 – 17.00 hod.

 

ZÁPIS DĚTÍ Z UKRAJINY bude probíhat  dne 7.6. od 13.00 – 16.00 hod.

 

Způsob podání žádostí

 • osobní předání ve škole 3. a 4. 5. 2023 (DOPORUČUJEME)
 • vlastní datová schránka – ID: 7d3k2xp
 • zákonní zástupci, kteří mají zřízený elektronický podpis mohou využít elektronické zaslání dokumentů na školní email:  porsova@uvrsnadrazi.cz
 • odeslání poštou doporučeně na adresu školy: Mateřská škola U Vršovického nádraží Praha 10, Sámova 1529/2a, 101 00 Praha 10 (odeslání obyčejnou zásilkou představuje riziko časové prodlevy – zvolíte-li tuto formu, doporučujeme, ověřte, že škola dokumenty obdržela)

 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Prosíme o pečlivé vyplnění údajů, které pomohou při další administraci.

Po dvou letech zápisu pouze v elektronické podobě preferujeme osobní poddání žádosti v daných dnech z důvodu častého chybování ve vyplněných dokumentech.

 

Dokumenty

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (ke stažení zde)
 • Evidenční list potvrzený pediatrem (ke stažení zde) tiskněte, prosím, oboustranně
 • Očkovací průkaz dítěte (v případě, že zápis budete realizovat distanční formou kopii tohoto dokumentu)
 • Rodný list dítěte (v případě, že zápis budete realizovat elektronickou formou kopii tohoto dokumentu)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že zápis budete realizovat elektronickou formou kopii tohoto dokumentu)

 

V případě, že dítě nebylo očkováno dle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit, že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pokud tento doklad nebude doložen, nelze dítě k předškolnímu vzdělávání přijmout (§50 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti, které ve školním roce 2022/2023 budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Prosíme o dodržení daného termínu a postupů.

 

Časté dotazy

 • Záleží na pořadí dodání přihlášky? Ne. Pořadí, ve kterém se budete hlásit v elektronickém předzápisu není rozhodující pro přijetí dítěte. Proto není nutné panikařit, pokud se nedostanete do systému hned první den předzápisu.
 • Jaká je pravděpodobnost přijetí mého dítěte? Pravděpodobnost nelze předpokládat, dokud není známý počet uvolněných míst a počet odevzdaných žádostí. Proto dotazy týkající se pravděpodobnosti přijetí jsou zbytečné.
 • Jaká jsou kritéria pro přijetí? Veškerá kritéria najdete v tomto dokumentu.
 • Mám zájem o individuální vzdělávání, jak postupovat? Vyplňte oznámení o zahájení individuálního vzdělávání a doručte do mateřské školy.

 

Děkujeme za spolupráci