Náhradní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 10 bude ve školním roce 2021/2022 zajištěn následovně:

11. – 22. 7. 2022 budou v provozu tyto MŠ:

 • MŠ, Praha 10, Mládežnická 3078/1 (www.msmladeznicka.cz)
 • MŠ, Praha 10, Přetlucká 2252/51 (www.mspretlucka.cz/uvodni-strana)
 • MŠ, Praha 10, Troilova 474/17 (www.mstroilova.cz)
 • MŠ U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a (www.uvrsnadrazi.cz)

8. – 19. 8. 2022 budou v provozu tyto MŠ:

 • MŠ, Praha 10, Tuchorazská 472/2a (www.mstuchorazska.cz)
 • MŠ, Praha 10, Vladivostocká 1034/8 (www.vladivostocka.cz)
 • MŠ, Praha 10, Zvonková 2901/12 (www.mszvonkova.cz)
 • MŠ, Praha 10, Bajkalská 1534/19 (www.msbajkalska.cz)

 

Nový školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.

 

Postup pro přijímání k náhradnímu prázdninovému provozu:

 • zákonní zástupci dětí podají písemnou žádost na email školy nejpozději do 25. 3. 2022 ve své kmenové MŠ, kam je jejich dítě přijato, ve které uvedou: jméno dítěte, požadovaný termín docházky a název mateřské školy, kterou si zvolili.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (ke stažení).

Přihláška ke stravování (ke stažení).

 

Zákonní zástupci dětí si z webových stánek MŠ zajišťujících prázdninový provoz stáhnou a vyplní žádost o přijetí dítěte k prázdninovému provozu. Žádosti o přijetí budou včas na webu škol vyvěšeny. V případě, že zákonní zástupci nemají možnost dálkového přístupu k podkladům k zápisu, vyzvednou si žádost o přijetí osobně v té MŠ, která bude prázdninový provoz zajišťovat.

7.4. 2022 od 13:00 do 17:00 se uskuteční zápis do MŠ zajišťujících náhradní prázdninový provoz, při kterém zákonní zástupci odevzdají v jimi vybrané MŠ žádost o přijetí a odevzdají kopii evidenčního listu dítěte, kterou obdrželi ve své kmenové MŠ. Po uhrazení školného a stravného jim bude ředitelkou MŠ zajišťující prázdninový provoz vydáno rozhodnutí o přijetí k prázdninovému provozu.

Kritéria přijímání dětí k prázdninovému provozu:

 • dítě je zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10,
 • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ a bezpodmínečně jej potřebuje umístit do MŠ z pracovních důvodů (home office není relevantním důvodem k jeho umístění), děti zákonných zástupců na mateřské či rodinné dovolené budou přijaty dodatečně do naplnění kapacity dané školy.