Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Opatření, spočívající v prominutí některé z úplat  jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek, či pobírá některou z následujících dávek:

  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Rodič podá čestné prohlášení, že jeho dítě má v uvedeném období trvalý pobyt (nevztahuje se na ukrajinské uprchlíky) nebo místo pobytu (u cizinců) na území hl. m. Prahy.

Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři nejdéle do úterý 25.10.2022.

Součástí žádosti je i čestné prohlášení žadatele nebo doložení splnění výše uvedených podmínek.

Opatření č. 1 – STRAVNÉ

(žádost rodič předá : Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace. Mgr. Jaroslav Vrtiška)

Opatření č. 2 – ŠKOLNÉ

(žádost rodič předá ředitelce  mateřské školy)

Žádost ke stažení

Pro stažení klikněte zde.