V době uzavření mateřské školy z rozhodnutí Vlády ČR se školné naplatí. V současné době to tedy znamená, že úplata za vzdělávání je v měsíci březnu 0 Kč. V dubnu lze výši úplaty určit až po nástupu děti do MŠ. Přeplatky budou vyúčtovány a vráceny rodičům na účty v měsíci červnu.

 

Ludmila Poršová

ředitelka MŠ