Ke stažení: výsledky rozhodnutí o přijetí do MŠ na rok 2019/2020

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2019/2020
6. května 2019 od 13:00 do 18:00 hod.

  • K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.
  • U zápisu rodiče předloží vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou od lékaře a evidenční list též vyplněný a  potvrzený od lékaře.
  • U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
  • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájeníškolní docházky, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy.
  • Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií, která jsou zveřejněna v každé mateřské škole, nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.
  • O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky.

Více informací naleznete zde.