Zápis - Mateřská škola 2

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zápis

Kritéria na zápis 2017/2018 - otevřít
Zápis dětí do MŠ na školní rok 2017/2018 - otevřít


Rozhodnutí vydané k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018- OTEVŘÍT 


ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2017/2018
se uskuteční ve dnech
 4. května 2017 od 13,00 do 18,00 hod.
zápis – příjem vyplněných přihlášek

Přihlášky a ostaní tiskopisy si můžete vyzvednout v naší mateřské škole nebo si je vytiskout zde na webových stránkách (viz níže).

Při zápisu do mateřských škol dochází letos ke změnám, které vycházejí z novely zákona 561/2004 Sb., Školský zákon.
Zápis do mateřských škol se bude v roce 2017 konat 4. května.
Magistrát Hlavního města Prahy vydal obecně závaznou vyhlášku, která stanovuje spádové obvody mateřských škol. OTEVŘÍT

K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.
U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

Přihlášky a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek mateřské školy, nebo je vyzvednout v mateřské škole
Bližší informace najdete na webových stránkách MŠ.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy.

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií, která jsou zveřejněna v každé mateřské škole, nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.

O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitele.

Od 6. 4. 2017 jsou ke stažení na našich webových stránkách přihlášky a ostatní tiskopisy pro zájemce předškolního vzdělávání:

- Evidenční list dítěte - otevřít
 (musí být potvrzen lékařem + podpis obou zákonných zástupců!!!)
 *vytiskněte oboustranně - jeden list 

- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání otevřít
   (musí být potvrzen lékařem)
   *vytiskněte oboustranně - jeden list 
 
- Přihláška ke stravování otevřít
    (nutné uvést příjmení rodičů je-li jiné než u dítěte) 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky