Zápis 2019/2020 - Mateřská škola 2

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zápis 2019/2020

Zápis
Zápis - výsledky rozhodnutí o přijetí do MŠ na šk. rok 2019/2020 zde

Kritéria přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 zde.

Od 1. 4. 2019 do 5.5.2019 bude možné podávat elektronickou přihlášku Vašeho dítěte k zápisu 2019/2020 


Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2019/2020 se uskuteční:
 

6. května 2019 od 13,00 do 18,00 hod.

 
  • K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.
  • U zápisu rodiče předloží vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou od lékaře a evidenční list též vyplněný a  potvrzený od lékaře.
  • U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
  • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy.
  • Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií, která jsou zveřejněna v každé mateřské škole, nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.
  • O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky.
Více informací naleznete zde. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky