Zápis 2018/2019 - Mateřská škola 2

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zápis 2018/2019

Zápis

K předškolnímu vzdělávání jsou přijaty tyto děti - otevřít

Kritéria přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 - informace


Od 1. 4. 2018 bude možné podávat elektronickou přihlášku Vašeho dítěte k zápisu 2018/2019 

INFORMACE:


ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL pro školní rok 2018/2019 se uskuteční 10. května 2018 od 13,00 do 18,00 hod.
  • zápis – příjem vyplněných přihlášek.

  • K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.
  • U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií, která jsou zveřejněna v každé mateřské škole, nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.

O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky