Vzhledem k omezenému počtu dětí v docházce do MŠ v měsíci červnu byla úplata za vzdělávání stanovena takto:

  • děti, které dochází do MŠ neomezeně platí 1000,- Kč
  • děti, které dochází po předchozí domluvě pravidelně na 2-3 dny v týdnu platí 500,- Kč
  • děti, které byly odhlášeny na celý červen, jsou od úplaty osvobozeny