Vážení rodiče,

Provoz mateřské školy po podzimních prázdninách od 2. 11. 2020 zůstává ve stávajícím režimu.

Zároveň však nastává velmi náročné období pro kolektiv zaměstnanců, který bojuje s nemocností stejně jako celá republika. Některé zaměstnankyně jsou zároveň matkami a pečují doma o děti s distanční výukou. Z těchto důvodů si dovoluji požádat ty z vás, kteří mají možnost ponechat si v této složité době děti na přechodnou dobu doma, aby tak učinili. Velmi tím pomůžete provozu MŠ.

U docházejících dětí důrazně žádáme o jiné oblečení do mateřské školy než to, které mají děti na sobě ráno při vstupu do MŠ. Rodiče prosíme o předávání dětí u vstupu do pavilonu. V této době nevnášejte jakékoliv hračky a předměty do objektu z důvodu dezinfekce.

Při karanténním opatření samozřejmě budeme postupovat vždy podle pokynů hygieniků.

Přeji všem mnoho sil do nastávajícího období a pevné zdraví.

 

1.11.2020,

Ludmila Poršová

ředitelka MŠ