Pro rodiče - Mateřská škola 2

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pro rodiče

Informace
Důležité informace                               

Školné na rok 2018/2019 - otevřít

Informace na školní rok 2017/2018 - otevřít

Základní informace pro rodiče dětí přijatých do MŠ -otevřít 

Informace ohledně rozpočtu a střednědobého výhledu nákladů a výnosů, jsou dokumenty uveřejněny na internetových stránkách svého zřizovatele, tedy městské části Prahy 10.

DŮLEŽITÉ DESATERO 
1.     Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jak na tom je. Vyhněte se  
negativním popisům, jako „ tam tě naučí poslouchat“, „ tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

2.     Zvykejte dítě na odloučení.

3.     Veďte dítě k samostatnosti, zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat
     špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

4.     Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky. 
Ujistěte dítě, že mu věříte a že to určitě zvládne. Vyhněte se výhružkám typu „ když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.

5.     Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.
Rozloučení by se nemělo příliš protahovat.

6.   Plňte své sliby.
Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

7.      Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem.

8.     Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte. Dítě může jít 
do školky z počátku i jen na 2 hodiny.

9.     Zdravotní stav dítěte. I malé výkyvy ve zdravotním stavu dítěte nezapomeňte oznámit učitelce. Nezapomeňte na případné alergie. Nemocné dítě do kolektivu zásadně nepatří.

10.  Mějte čas na své dítě. Po vyzvednutí dítěte z MŠ věnujte pozornost jeho vyprávění zážitků a povzbuzujte jej do dalších dnů, ať jeho adaptace na nové prostřední proběhne co nejrychleji.Co by mělo Vaše dítě umět před nástupem do MŠ:
- znát své jméno a příjmení

- umět si vyčistit zuby

- spolupracovat při oblékání a svlékání

- umět říci, co chce nebo potřebuje

- držet lžíci a umět se najíst

- při jídle sedět u stolu 

- používat toaletu (pleny nejsou přípustné)

- umět si umýt ruce mýdlem a utřít se do ručníku 

- umět nazouvat a vyzouvat obuv

- vysmrkat se a používat kapesník

- umět pít z hrněčku a skleničky

- ujít kratší vzdálenost během pohybu venku

 

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky