Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ v měsíci červenci a srpnu, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.

Svůj záměr využít náhradní prázdninový provoz MŠ oznámí zákonný zástupce dítěte ve své kmenové MŠ (kde je dítě již zapsáno k předškolnímu vzdělávání a dochází tam) nejpozději do 20. května 2020 jedním z těchto způsobů:

 • písemně – stačí prostý e- mail
 • telefonicky – pouze ve výjimečných případech

Oznámením záměru vzdělávat své dítě v náhradní MŠ dává zákonný zástupce ředitelce MŠ, kam je dítě zapsané, souhlas s předáním evidenčního listu dítěte s údaji ze školní matriky do náhradní MŠ.

Dále zákonný zástupce dítěte vyplní a odevzdá v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, žádost o přijetí včetně požadovaného termínu docházky. Žádost je možné stáhnout z webových stránek konkrétní náhradní MŠ, nebo si ji lze po telefonické domluvě pouze v krajních případech osobně vyzvednout v náhradní MŠ.

 

Vyplněnou žádost o přijetí k náhradnímu prázdninovému provozu zákonný zástupce dítěte odevzdá v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, jedním z těchto způsobů:

 • prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je uvedeno na webových stránkách MŠ;
 • elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail uvedený na webových stránkách MŠ; žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou
 • osobním podáním v MŠ; nutná je telefonická domluva předem na telefonní číslo uvedené na webových stránkách MŠ. Tento způsob bude akceptován pouze v krajních a ojedinělých případech.

 

Termín zápisu k náhradnímu prázdninovému provozu je 21. – 25. 5. 2020.

Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť. Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol.

 

Ředitelka MŠ po obdržení žádosti o přijetí sdělí zákonným zástupcům dítěte, zda je v jejich požadovaném termínu v MŠ volno, popřípadě nabídne jiný, volný termín, a také sdělí bankovní spojení a variabilní symbol pro bezhotovostní platbu školného a stravného. Na případné hotovostní platbě se zákonní zástupci předem domluví s ředitelkou náhradní MŠ. Hotovostní platba bude akceptována pouze ve výjimečných případech.

Po uhrazení těchto plateb může být dítě do MŠ přijato.

 

Kritéria pro přijetí:

 • dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10
 • dítě musí být při nástupu do MŠ výhradně zdravé. Zákonný zástupce toto doloží při nástupu do náhradní MŠ čestným prohlášením vzor
 • zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů (home office není relevantním důvodem k umístění dítěte do MŠ)
 • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ
 • zákonný zástupce nesmí být doma na mateřské nebo rodičovské dovolené s dalším dítětem

 

 

Počet dětí ve třídě MŠ bude stanoven s ohledem na epidemiologickou situaci a na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR.

NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ zřízených MČ Praha 10

 

Období
1. – 3. 7. 2020 provoz dle aktuální epidemiologické situace
6. – 10. 7. 2020 všechny MŠ zavřené
13. 7. – 24. 7. 2020 MŠ Zvonková
MŠ Troilova
MŠ U Roháčových kasáren
27. 7. – 7. 8. 2020 MŠ Nučická
MŠ Tolstého
MŠ Vladivostocká
10. 8. – 21. 8. 2020 MŠ Benešovská (pracoviště MŠ Na Sychrově)
MŠ Kodaňská
MŠ Omská
24. 8. – 31. 8. 2020 přípravný týden, všechny MŠ zavřené

Nový školní rok 2020/2021 začíná 1. 9. 2020.

Ke stažení