Vážení rodiče,

Jelikož v měsíci březnu mělo vaše dítě možnost navštěvovat mateřskou školu pouze 10x, stanovuji úplatu za vzdělávání v tomto měsíci na 450.- Kč. Pokud bude mateřská škola uzavřena i v měsíci dubnu, bude úplata opět snížena podle počtu dnů, kdy bude škola v provozu. V tuto dobu nelze dávat žádné závaznější   informace.

Kdo jste již zaplatil úplatu za celý měsíc březen nebo i další měsíce školního roku, bude vám úplata včas před ukončením školního roku vrácena zpět na účet.

Dne 22.3.2020

Ludmila Poršová

ředitelka MŠ