Vážení rodiče,
vzhledem k epidemiologické situaci se nebudou provádět v letošním školním
roce depistáže (testy školní zralosti ) v  mateřské škole před zápisem do ZŠ.
Rodič, který bude požadovat u zápisu do ZŠ odklad školní docházky, musí učinit
následující kroky:

  • Oznámit tento záměr v MŠ a vyžádat si vyplněný dotazník
  • Objednat se v PPP u Mgr. Václava Škvařila emailem : skvaril@ppp10.eu
    nebo telefonicky mobil: 770 125 406. Zde si domluvíte termín vyšetření.
  • Dále budete potřebovat vyjádření svého pediatra ( následně)

Své rozhodnutí žádat odklad školní docházky pro své dítě oznamte prosím
mateřské škole s dostatečným časovým předstihem.

 

Ludmila Poršová
ředitelka mateřské školy