Náhradní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 10 bude zajištěn následovně:

07.– 23. 07. 2021 budou v provozu tyto MŠ:

  • MŠ Dvouletky
  • MŠ Podléšková
  • MŠ Magnitogorská

26 .07. –06. 08. 2021 budou v provozu tyto MŠ:

  • MŠ Nedvězská
  • MŠ Rembrandtova
  • MŠ Hřibská

Ve dnech 01.–02.07.2021 je zajištěn běžný provoz ve všech MŠ.
Nový školní rok 2021/2022 začíná ve středu 01.09.2021.

Postup při žádosti o prázdninovou docházku

Prosíme rodiče, kteří mají zájem o prázdninovou docházku svého dítěte do náhradní mateřské školy v období letních prázdnin, aby podali do 20.5.2021 písemnou žádost

na e-mail školy: porsova@uvrsnadrazi.cz , ve které uvedou jméno dítěte, požadovaný termín docházky a název mateřské školy, kterou si zvolili.

O termínu zápisů budete informováni po obdržení a upřesnění dalších informací z odboru školství MČ Praha 10 na webových stránkách.

 


Náhradní prázdninový provoz je určen přednostně pro zaměstnané zákonné zástupce dětí. Děti zákonných zástupců na rodičovské či mateřské dovolené mohou být přijaty dodatečně do naplnění dané kapacity školy.

Toto opatření se opírá o relevantní ustanovení Listiny základních práv a svobod. Podle jejího čl. 26 odst. 3 – „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací“. Toto právo je v Listině postaveno na roveň právu na vzdělání podle čl. 33 “Každý má právo na vzdělání”. Takže je nutno každou žádost o přijetí posuzovat v kontextu obou uvedených ustanovení. Pokud bychom nečinili mezi zájemci rozdílu, docházelo by ke zjevné diskriminaci těch rodičů, jejichž zaměstnání (a tedy i možnost získávání prostředků pro jejich životní potřeby) by mohlo být v důsledku nepřijetí jejich dítěte do mateřské školy během prázdninového provozu reálně ohroženo.