V naší mateřské škole probíhá od července letošního roku rozsáhlá rekonstrukce, která byla
započata pracemi v I. Pavilonu. Z tohoto důvodu budou děti z oranžového pavilonu
navštěvovat v 1. pololetí zelený pavilon. Pro děti ze žlutého pavilonu se nic nemění. Prosíme
rodiče, aby nevstupovali do oplocené části zahrady a při příchodu a odchodu z mateřské
školy dbali na bezpečnost dětí.

Úplata za vzdělávání

Částka na nadcházející školní rok byla vypočtena na 1 420 Kč. Školné
nehradí děti, které do 31.8.2021 dovrší věk 6 let. Rodiče platících dětí prosím o provedení
platby vždy do 15. dne v měsíci.

Stravné

Veškeré platby ohledně stravování řešte s vedoucí Školní jídelny paní Strakovou,
tel: 271 74 69 22 mobil: 774 450 032. Vyúčtování loňského školního roku by všichni rodiče
měli mít již provedeno, pokud se tak nestalo, vyzvěte prosím vedoucí Školní jídelny
k nápravě.

Provoz

Provozní doba mateřské školy se od 1.9.2020 vrací do původního stavu před nouzovým
stavem, tedy od 6.30 hod. do 17.00 hod. Ráno od 6.30 hod. do 7.00 hod. a odpoledne od
16.00 hod do 17.00 hod. se děti scházejí a rozcházejí ve 2. (zeleném ) pavilonu.

Veškeré další informace k průběhu letošního školního roku budou rodičům podány na
třídních schůzkách, které se uskuteční ve středu 9.9.2020 od 16.00 hod.

Pokud budete mít nějaké dotazy před zahájením školního roku, pište na mailovou adresu
porsova@uvrsnadrazi.cz.