6:30 – 8:30  příchody dětí, ranní hry podle přání dětí, individuální péče
6:30 – 7:00  scházení dětí na prvním pavilonu
8:30 – 8:50  ranní cvičení, pohybové hry
8:50 – 9:00  hygiena
9:00 – 9:20  přesnídávka
9:20 – 9:50  řízené skupinové a individuální činnosti
9:50 – 11:20  příprava a pobyt venku
11:20 – 11:55  příprava na oběd, oběd
11:55 – 12:15  odchody dětí
12:15 – 14:00  odpočinek
14:00 – 17:00  cvičení po odpočinku, hygiena, svačina a hry