Školné na červen 2020

Vzhledem k omezenému počtu dětí v docházce do MŠ v měsíci červnu byla úplata za vzdělávání stanovena takto: děti, které dochází do MŠ neomezeně platí 1000,- Kč děti, které dochází po předchozí domluvě pravidelně na 2-3 dny v týdnu platí […]