Akce školky - Mateřská škola 2

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Akce školky

Školní rok 2017/2018

Akce ve školním roce 2017/2018

Seznam divadel  - otevřít

Co nás tento rok čeká:

ŘÍJEN
10. 10. od 15:00 hodin - Podzimní dílny

LISTOPAD
7. 11. od 17:00 hodin - Lampionový průvod

Vítáme Vás v novém školním roce, který začíná v pondělí 4. 9. 2017!!! Mateřská škola je otevřena od 6:30 do 17:00 hodin. Nezapomeňte dětem vzít vak na oblečení, pyžamko, přezuvky, oblečení na pobyt venku a jiný oděv na pobyt v MŠ. Ve školní vývěsce v areálu školy si rodiče dle seznamů zjistí pavilon, do kterého bude Vaše dítě chodit.
otevřít > INFORMACE < otevřít

U vstupu do budovy budou vyvěšeny seznamy dětí. V každém pavilonu na vás bude čekat paní učitelka, spolu dítěti přidělíte značku, kterou bude mít označené své „místo“ v šatně, v umývárně a při odpočinku. U vchodu můžete být obutí, ale při vstupu do šatny školy se z hygienických důvodů vyzujte.

Po přezutí a převlečení odvedete dítě do třídy, kde jej verbálně předáte třídní učitelce. Neprodlužujte chvíle loučení, nebojte se, paní učitelky jsou zkušené a pomohou dětem zvládnout odloučení. Pokud se cítí vaše dítě bezpečnější s plyšovým kamarádem, může ho vzít s sebou / nejlépe označeného jménem dítěte/.

Napište do sešitu v malé šatně, zda bude vaše dítě odcházet v daný den po obědě. Pokud zde není od vás žádná zpráva, počítáme s tím, že dítě odchází mezi 14:30 – 17 hodin.

Děti, které půjdou domů po poledni, vyzvedávejte v době 11:45 – 12:15 hodin.

Děti, které odpočívají, vyzvedávejte v době 14:30 – 17 hodin.

Po převzetí dítěte u třídní učitelky z bezpečnostních důvodů okamžikem předání opusťte třídu nebo zahradu školy.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky